दुबईमा नेपाली ‘चटपटेवाली’! भन्छिन्- इज्जत बेचेको होइन, चटपटे बेच्दा किन लजाउनू ?

दुबईमा नेपाली ‘चटपटेवाली’! भन्छिन्- इज्जत बेचेको होइन, चटपटे बेच्दा किन लजाउनू ?

यी नेपाली महिलाने दुबईमा प्रतेक शुक्रबार ‘चटपटेवाली’ बेच्ने काम गर्छिन, उसलाई अहिले सबैले ‘चटपटेवाली भनेर चिन्छन्,

दुबईमा नेपाली ‘चटपटेवाली’! भन्छिन्- इज्जत बेचेको होइन, चटपटे बेच्दा किन लजाउनू ?

हेर्नुहोस पुरा ‘चटपटेवाली’को काहानी दुबईमा नेपाली ‘चटपटेवाली’! भन्छिन्- इज्जत बेचेको होइन, चटपटे बेच्दा किन लजाउनू ?

यी नेपाली महिलाने दुबईमा प्रतेक शुक्रबार ‘चटपटेवाली’ बेच्ने काम गर्छिन, उसलाई अहिले सबैले ‘चटपटेवाली भनेर चिन्छन्,

दुबईमा नेपाली ‘चटपटेवाली’! भन्छिन्- इज्जत बेचेको होइन, चटपटे बेच्दा किन लजाउनू ?

हेर्नुहोस पुरा ‘चटपटेवाली’को काहानी

Similiar Post

error: Content is protected !!